top of page

Politica de confidențialitate

Ce este o politica de confidențialitate?

O politică de confidențialitate este o declarație care descrie modul în care o companie, prin intermediul unui website, a unei aplicații mobile sau un smart gadget, colectează, gestionează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților și vizitatorilor săi.

 

Practic, politica de confidențialitate este instrumentul prin care organizația informează utilizatorul asupra modului și scopul în care datele sale sunt prelucrate, pentru cât timp și cu cine sunt partajate. 

Prin intermediul acestei politici, compania demonstrează respectarea principiului responsabilității prevăzut de GDPR, în special în ceea ce priveste echitatea si transparenta prelucrării datelor cu caracter personal. 

Rolul principal al transparenței prelucrării datelor este de a consolida încrederea utilizatorilor în procesele care îi afectează, oferindu-le posibilitatea de a înțelege si, atunci cand este necesar, de a contestă aceste prelucrări.

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare Decembrie.2022

Noi, ASOCIAȚIA EMIP, cu sediul în Alba Iulia str. Tudor Arghezi nr 6, cod postal 510219, Alba, cod fiscal 42497313, telefon: 0745128387, adresa email: ngo.emip@gmail.com, pagina web https://www.ong.emip.ro,( denumite in continuare ”noi”, ”ONG.EMIP”, ”Asociația”, ”site”) -  în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informăm prin prezenta Politică, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care vi le asigurăm în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, atunci când interacționați cu ASOCIAȚIA EMIP sau cu site-ul nostru.

Înțelegem obligațiile care ne revin față de dvs. și dorim să vă ajutați să înțelegeți cum și in ce mod vă prelucrăm datele.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.
Colectăm datele dumneavoastră în scopuri bine determinate, explicite și legitime în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și prelucrarea ulterioară, dacă va exista, nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. Datele sunt colectate în moduri adecvate, relevante și limitate la scopul pentru care sunt prelucrate.


Datele cu caracter personal nu se stochează pentru perioada mai lungă decât este necesar realizării scopului.

ASOCIAȚIA EMIP a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva prelucrării ilegale, neautorizate, pierderii, distrugerii, dezvăluirii, deteriorarii accidentale și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete, în funcție de scopul pentru care sunt colectate și vor fi. prelucrate.

Categorii de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

Colectăm de la dumneavoastră și prelucrăm următoare date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, CNP, date de pe cartea de identitate, adresă de email, număr de telefon, profesie, studii, date bancare, contracte juridice, atestate și alte date necesare pentru realizarea obiectului nostru de activitate, în conformitate cu GDPR și cu respectarea legislației privind platforma digitală medicală și în funcție de scop.

Datele cu caracter personal solicitate pe această platformă educațională sunt solicitate pentru realizarea obiectivului nostru și anume acela de intermediere între cerea de asistență medicală și nu numai și oferta de servicii în acest sens pentru îngrijire v-ați dat acordul atunci când v-ați înregistrat  în pagina .

Colectăm și prelucrăm date de la dumneavoastră și în momentul accesării paginilor web din www.ong.emip.ro prin fișierele cookie astfel:

 • La accesarea paginilor noastre de internet sau a aplicației, sunt transmise automate, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de către browser-ul utilizat pe terminalul dumneavoastră către server-ul paginilor noastre web, informații privind: adresa de ip a terminalului dumneavoastră conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs. Aceste informații sunt stocate temporar în scopuri: asigurarea unei conexiuni optime, asigurarea unei utilizări confortabile a paginilor noastre de internet/aplicații, evaluarea siguranței și stabilității sistemului.

 • Aceste cookies sunt fișiere mici stocate pe terminalul dvs. (tableta, laptop, smartphone sau telefon) atunci când nu vizitați pagina de web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastră nu vă conține viruși. În cookie sunt informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizării dvs. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs. Accesarea paginii web implică acceptul dumneavoastră, accept ce se poate modifica la fiecare vizită pe site.

 • În cazul în care nu există alt temei pentru solicitarea datelor dumneavoastră utilizăm ca temei consimțământul liber acordat.

 • Colectăm de la dumneavoastră și prelucrăm doar datele cu caracter personal care nu sunt necesare, iar refuzul dumneavoastră de a le furniza nu va pune în imposibilitatea de a vă oferi servicii necesare.

 

Destinatarii informatiilor dumneavoastra

Datele dumneavostră cu caracter personal, sunt destinate echipei Asociației EMIP si utilizate exclusiv in scopul departajării persoanelor eligibile ce se califică sa participe la programele gratuite derulate de catre Asociația EMIP, conform Regulamentului ”Programe” al Asociației

Datele cu caracter personal colectate în condițiile prezentate mai sus sunt destinate prelucrării exclusive de către ASOCIAȚIA EMIP și nu vor fi vândute terțelor părți.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legi aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv condițiile de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți), în conformitate cu legiile aplicabile.

Dacă alegeți să vă dezvăluiți datele dumneavoastră în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest etc.) sau utilizati servicii ale terțelor părți care vă permit să publicati aceste  informații, (exemplu rezultate ale analizelor sau alte date de identificare), iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective – Asociația EMIP nu poate fi responsabilă in acest caz.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile ale acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aceste informatii vă sunt aduse spre cunoștință, atunci cand folositi autentificarea prin utilizarea acestor conturi (ex. conturile Google si Facebook).

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Pentru scopurile legate de activitatea din site, date cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp în spati cloud protejate și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:

 • Datele necesare încheierii contractelor educationale, a activităților legate de diferite programe de formare profesională, cursuri, educație, vor fi stocate pentru perioada îndeplinirii obligațiilor legale de legislație aplicabilă;

 • Datele colectate prin platforma se vor stoca pe întreaga durată de derulare a sesiunii.

 • Datele colectate prin intemediul site-ului www.ong.emip.ro se vor păstra atât timp cât este necesar pentru rezolvarea solicitărilor, reclamațiilor și petițiilor pe care le transmiteți.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământ, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestor perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime. (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Aplicațiile din Site-ul ONG.EMIP conțin link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate către alte organisme, instituții, societăți, etc. ASOCIAȚIA EMIP nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate în funcționarea acestor site-uri, astfel ne declinăm orice răspundere cu privire la utilizarea acestora.

Păstrăm datele dumneavoastră cu hosting tip cloud găsduit in UE. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Suntem în relații contractuale legale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Datele colectate prin intermediul site-ului sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate în conformitate cu legislația în vigoare, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora în condițiile funcționării optime a acestora internetului.

Totuși transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este complet sigură, chiar daca conexiunile sunt securizate și criptate prin protocoale SSL/TSL. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc.

Vă înștiințăm că folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate la cele mai înalte standarde privind securitatea informațională pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Drepturile dumneavoastră de persoană vizată

ONG.EMIP respectă toate drepturile menționate în Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR) și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin care vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

 1. Dreptul la informație și acces – care implică posibilitatea de a obține accesul către noi a faptului de confirmare că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în afirmația cazului, aveți nevoie să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cu privire la date cu caracter personal, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai date cu caracter personal comunicate, precum și perioada de păstrare preconizată. În cazul în care este necesar să vă exercitați dreptul de acces, trebuie să nu contactați și să solicitați acest lucru. Vă rugăm să obțineți cont de fapt că pot exista situații care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informații care identifică alte persoane sau care fac obiectul obligațiilor de încredere .

 2. Nu percepem taxe pentru această operațiune cu excepția situației în care cererea voastră este nefondată sau excesivă.

 3. Dreptul la rectificare – Acest drept vă permite să nu solicitați să rectificăm datele cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completăm datele cu caracter personal incomplet. Vom modifica sau vom transmite vă solicită terțelor părți care trebuie să vă redresați și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.

 4. Dreptul la ștergerea datelor , ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să obțineți cont de fapt că situațiile în care legea prevede posibilitatea de a ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală, în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs., pe care să vă retragă. cazul în care date cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

 5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Pentru a vă exercita acest drept nu puteți solicita să oprim prelucrarea datelor dacă:

  • contestați corectitudinea datelor pentru o necesitate care să nu permită verificarea exactității acestora;

  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării în favoarea ștergerii datelor cu caracter personal;

  • datele dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru noi, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâmpinat divergențe față de cele ale dumneavoastră.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor și anume dreptul dumneavoastră de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, uzual și prelucrabil pe calculator și de a transmite ulterior date unui alt operator. drept la portabilitatea datelor se aplică numai datele cu caracter personal pe care nu le-ați furnizat acest nou și în cazul în care prelucrarea are loc prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră.

 7. Dreptul de a vă opune prelucrării – Vă puteți opune prelucrării informațiilor cu caracter personal de către noi, din motive care vă fac situația particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim sau al unei terțe părți. În acest caz nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și care au un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 8. Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul de bază legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să cumpărați operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.

 9. Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care efectuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

În cazul în care să scrieți să vă exercitați dintre drepturile enumerate mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clari privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați ASOCIAȚIA EMIP printr-o solicitare datată și semnată – în atenția Responsabilului pentru protecție datele desemnate sau prin email la adresa ngo.emip@gmail.com.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termenul de 30 zile de la primirea solicitării către ASOCIAȚIA EMIP.

 

Contactaține pentru a raporta incidente sau pentru a vă solicita drepturile:

Datele de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor la ASOCIAȚIA EMIP:

 • adresa poștală: Alba Iulia, str Tudor Arghezi nr 6, 510219, jud Alba

 • adresa de email: ngo.emip@gmail.com

 • numărul de telefon: 0745 039 592

 

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal special (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de convingeri religioase sau de apartenență), numere de asigurare socială, CNP sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați prin paginile web.

În condițiile modificării legislației, această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.

Vă rugăm să consultați această Politică de confidentialitate periodic pentru orice nelămurire.

bottom of page